PROGRAM BILLEDKUNST FORDYPNING HØSTEN 2014


Lørdag 6. sept. 

kl.10- ca.11       

INFORMASJONSMØTE for elever og foresatte m/visning av bilder fra Strandebarmturen og fra begge scenografiprosjektene, info om programmet for skoleåret og valg av foreldrekontakter.

kl. 11-16    

Gjennomgang av SOMMERLEKSEN. Vi besøker Anne Knutsdatter Wille sin utstilling «Life Saving Devices» i Galleri parken. Tegning.

 

Søndag 7.sept.

kl.10-16
Tegning, skisser/ideer til mulig utsmykking av deler av skolens fasade.

Vår kunsthistoriker Espen Johansen kommer denne dagen for å snakke om kunst i offentlig rom, Street Art m.m.

Lærere: Line Hvoslef og Linda Øgaard


27.-28. sept.  kl.10-16                    Performance gruppe A  / Skulptur gruppe B

25.-26. okt. kl.10-16                       Performance gruppe A  / Skulptur gruppe B

 

22.-23. nov. kl. 10-16                     Performance gruppe B  / Skulptur gruppe A

 

13.-14.des. kl.10-16                        Performance gruppe B  / Skulptur gruppe A


Lærer: Performance -  Gillian Carson     Skulptur - Linda Øgaard