I 2014 gav vi ut en bok om barn og unge i skapende arbeid. Alle  240 elever på Visuelle kunstfag i  Bergen kulturskole 2013-2014 er representert i boken med eget arbeid. Her er fagtekster, elevenes egne refleksjoner, intervjuer med tidligere elever og med engasjerte kunstnere og mye inspirerende stoff om et lite, men viktig fag i kulturskolen. Boken kan være god inspirasjon for kulturskoler i hele landet som driver eller skal starte opp visuelle kunstfag, eller andre som arbeider med barn og ungdom og visuelle kunstneriske prosesser. Boken er utsolgt, men kan lånes på Bergen offentlige bibliotek, eller bestilles derifra.