Lenkeoversikt

KUNSTFAGUTDANNING

Kunstskolen i Bergen har toårig kunstfagundervisning.  For skoler i andre landsdeler: google "kunstfagskoler"

Kunsthøgskolen i Bergen har bachleor og master innen kunstfag, samt PPU for kunstfag


MUSEER/ KUNSTINSTITUSJONER:

Kunsthuset Wrap, som har startet KunstiKit-prosjektet innen performance, der bl.a. Gillian Carson sine elever har deltatt i Oslo og Bergen: http://wrap.hdu.no/   

Bergen kunstmuseum: http://www.kunstmuseene.no/default.asp?enhet=kunstmuseum 

Stiftelsen 3,14:  http://www.stiftelsen314.com/


NETTVERKSRESSURSER

VISP er et sted for nettverk og informasjon for kunstnere 

Kunstguide.no er en nettside med oversikt over kunstnere og kunst, men utgangspunkt i Bergen

Underskogs kalender (eventkalender åpen for alle):  http://underskog.no/kalender/liste


FOREDRAG

Professor Ken Robinson om det kunstfagenes verdi i skolen:  http://www.ted.com/talks/lang/en/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html 

Foredag om holistisk/helhetlig utdanning:  https://www.youtube.com/watch?v=nWo1k4jrbgk

http://www.periskop.no/genre/visuell-kunst/ 

Alf Bugge Gjerstad: Foredrag om utvikling av fagplaner i kulturskolen for Norsk kulturskoleråd:   http://www.kulturskoleradet.no/upload/bruker/dokumenter/Fag/Fag_generelt/Fagplanarbeid._Mars_2013.pdf


LEK

Picasso-streker til animasjon!