KERAMIKK

Det å forme noe i jord/leire har i årtusner vært en kulturell uttryksform. Keramikk er et allment kunstnerisk medium og samtidig et felt med særegen teknikk og rikholdig historie. I den vestlige verden befinner keramikk seg i dag i et grenseland hvor det blir lagt stor vekt på konsept, kontekst, tid sted og rom.

Elever på keramikk i Bergen kulturskole arbeider med modellereing, bygger krukker og former i tradisjonelle teknikker, glaserer og dekorerer sine gjenstander, lærer litt om å lage gipsformer av sine gjenstander for å kunne lage flere kopier, lærer om brenning og generelt om det keramiske håndverket. I 2012 har vi kjøpt inn dreieskiver, slik at elevene skal få bli kjent med den krevende prosessen å sentrere og dreie.


Keramiker Birgit Brühl er lærer i faget. CV