Julebrev fra Visuelle kunstfag 2016


Kjære dere!

Det har vært et innholdsrikt år og nedtellingen mot vinterens dype hvile har ikke helt fungert som den skulle, da det fortsatt er mye spennende ugjort, og det ikke er mye smak av hvile enda... en uke før julaften. Men jeg synes det allikevel sømmer seg med en liten hilsen fra Strømgaten 19 i Bergen kulturskole.


Dette året har vi startet Dokumentarfilm, et nytt tilbud på Visuelle kunstfag, med støtte av Vestnorsk filmsenter, som lykkelig vis valgte oss ut som byens mest seriøse samarbeidspart for å dyrke film-lidenskap og filmkunnskap blant ungdom. Vi inviterte også alt som kan krype og gå av ressurspersoner innen området i byen til å bygge et felles nettverk, slik at vi sammen bygger ungdomsfilmbyen Bergen.


Vårens høydepunkt på kulturskolen ble selvsagt den fantastiske åpningsdagen til Vårutstillingen 2016 rundt Skansendammen og inne i Skansen brannstasjon, da alle våre 250 elever stilte ut sine arbeider, alle foreldre stilte med et hav av kaker og drikke, Skansen bataljon marsjerte forbi, skolens egen blåsegruppe og Pipes and Drums spilte opp, og alle små plasket uti dammen og koste seg med elevenes kunstneriske arbeider. I tillegg worskhops for publikum både her og både der...


Høsten på kulturskolen startet sterkt med Firing Up! - eller «Bergen brenner», i en mer intern variant. Norske Kunsthåndverkere (Oslo) samarbeider med oss i kulturskolen og driver et prosjekt for å fyre opp keramikkovnene som står ubrukte på mange grunnskoler. Prosjektet er en videreføring av det engelske tiltaket med samme navn. En flott, vestnorsk/ nasjonal konferanse med nærmere 100 deltakere på Bryggens museum ble et høydepunkt. Vi håper dette vil kunne stimulere til vekt på keramikktilbudet i skolene. Arbeidet tas videre over nyttår.


Det Europeiske kulturbarn er et prosjekt Bergen kulturskole er sterkt inne i som norsk prosjektkoordinator. Både februar og november var det konferanser på Jylland med deltakere fra Latvia, Sverige, Danmark, Island og Norge, der målet er å bygge kompetanse, nettverk og kvalitetsheving innen arbeidet med estetiske fag og barn i alderen 0-8 år. Prosjekteiere er Kulturprinsen i Viborg. Når vi runder midtvinter går vi i gang med en stor satsing i kulturskolen på Kulturkarusell, - et breddetilbud for barn i alderen 6-9 år /SFO, der metodikk og rammer i «kulturbarnet» skal være førende. Vi ser frem til å dyrke karusellen videre og utvikle et unikt og godt tilbud som en del av vår løsning på kulturskole-Norge sin nye rammeplan.


Billedkunst fordypning er inne i sitt 6 år, og det ble i vår gjennomført en studietur til Berlin. Elevene bodde på en nordisk skole, som vi har knyttet kontakt med gjennom det tysk/ nordiske prosjektet Min Gate. Fantastisk å kunne reise med engasjerte og dedikerte ungdommer i alderen 12-19 år i en så viktig kunstby som Berlin. Vi må tilbake hit!


Og nå i desember har vi endelig fått en ny utstillingskoordinator for vårutstillingen 2017. Den skal bli på Oseana i både Hvelvet og hele Griegsamlingen. Gjett om vi er heldig! Og vi har like godt invitert hele fylket med oss. Pr i dag ser det ut til at vi blir opp mot 10 kulturskoler på denne fylkesmønstringen, men det vil våren vise!


Men viktigst av alt er det fantastiske arbeidet som daglig utføres av våre lærere;

  • Birgit Brühl (keramikk)
  • Bo Magnus (utstillingskoordinator Vårutstillingen 2015 og 2016)
  • David Alræk (dokumentarfilm)
  • Dino Dikic (billedkunst, Kulturkarusell)
  • Gillian Carson (billedkunst)
  • Kwestan Jamal Bawan (billedkunst, Kulturkarusell)
  • Linda Øgaard (billedkunst og billedkunst fordypning)
  • Mia Øquist (billedkunst)
  • Tom Erik Brudvik (animasjon)

Takk spesielt til alle dere dyktige lærere!

Men også takk til alle elever, foresatte og øvrige stjerner vi har samarbeidet med og som har vært viktige i prosessen med å utvikle oss videre – vi håper at vi også kan gi noe tilbake, gjennom nettopp å bli gode og inspirere videre!


Med ønske om en fredelig jul og et inspirerende nyttår til dere alle –

Alf Bugge Gjerstad

Fagsjef Visuelle kunstfag

Bergen kulturskole

www.viskunst.com