Velkommen til Visuelle kunstfag!

Glimt inn i biennalen UNG YTRING 2019, Oseana kunst- og kultursenter. Bergen kulturskole inviterer alle kommuner i fylket til å delta med elever fra visuelle kunstfag. 370 elever deltok dette året.

Hvert av våre fagtilbud har en egen presentasjon som vises i kapitteloversikten over. Vi har 8-9 engasjerte lærere og 250 flotte elever. 

Som elev hos oss har du stor frihet til å finne dine egne veier for utvikling av personlighet og billeduttrykk. Det er vanligvis 5-7 andre elever på din alder i gruppen.


Under fanen MORE øverst på siden ligger nyheter og en del viktig informasjon om vår aktivitet og profil.


Vi arrangerer egne utstillinger, går på atelierbesøk, ser profesjonelle utstillinger, forsker i en rekke kunstneriske metoder og teknikker og har det ganske fint sammen!


Vi underviser i alle bydeler. Du kan søke plass når som helst, og er velkommen som ny elev! Vi har ledige plasser noen steder og venteliste andre steder.


Hilsen Alf Bugge Gjerstad, fagsjef Visuelle kunstfag.