Velkommen til Visuelle kunstfag!

    VISKUNST 2019 - KONFERANSE         
    BERGEN, 9.-10.MAI 2019 - INFO

Hvert av våre fagtilbud har en egen presentasjon som vises i kapitteloversikten over. Vi har 8-9 engasjerte lærere og 250 flotte elever. 

Som elev hos oss har du stor frihet til å finne dine egne veier for utvikling av personlighet og billeduttrykk. Det er vanligvis 5-7 andre elever på din alder i gruppen.


Under fanen MORE øverst på siden ligger nyheter og en del viktig informasjon om vår aktivitet og profil.


Vi arrangerer egne utstillinger, går på atelierbesøk, ser profesjonelle utstillinger, forsker i en rekke kunstneriske metoder og teknikker og har det ganske fint sammen!


Vi underviser i alle bydeler. Du kan søke plass her, når som helst, og er velkommen som ny elev! Vi har ledige plasser noen steder og venteliste andre steder.


Hilsen Alf Bugge Gjerstad, fagsjef Visuelle kunstfag.