Velkommen til Visuelle kunstfag!


NYHET:

Ledige plasser på KREATIV DOKUMENTARFILM! Litt om faget og opptak her.


SJÅ HER! Vårutstillingen 2017, Oseana kunst- og kultursenter 13. - 28. mai 2017 er over, og hadde 1500 besøkende! Hvert av våre fagtilbud har en egen presentasjon som vises i kapitteloversikten over. Vi har 8 engasjerte lærere og 240 flotte elever. 

Som elev hos oss har du stor frihet til å finne dine egne veier for utvikling av personlighet og billeduttrykk. Det er vanligvis 5-7 andre elever på din alder i gruppen.


Under fanen MORE øverst på siden ligger nyheter og en del viktig informasjon om vår aktivitet og profil.


Vi arrangerer egne utstillinger, går på atelierbesøk, ser profesjonelle utstillinger, forsker i en rekke kunstneriske metoder og teknikker og har det ganske fint sammen!


Vi underviser i alle bydeler. Du kan søke plass her, når som helst, og er velkommen som ny elev! 


Hilsen Alf Bugge Gjerstad, fagsjef Visuelle kunstfag.